W nabożeństwach liturgicznych celebransowi pomaga grupa ministrantów w liczbie 25 chłopców. Czytają Słowo Boże, usługują do mszy świętej, pomagają w przygotowaniu świątyni do różnych uroczystości