Parafialny Zespół Caritas został utworzony w styczniu 2001 r. Członkowie PZC w liczbie 10 osób podejmują zadania wytyczone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, oraz śpieszą z pomocą ludziom potrzebującym mieszkającym na terenie naszej parafii.