Przy parafii funkcjonuje Biała procesja, która w pierwsze niedziele miesiąca i podczas uroczystości parafialnych gromadzi się wokół Chrystusa Eucharystycznego. Osoby zaangażowane w Białej procesji niosą chorągwie, sztandary a najmłodsze dzieci sypią kwiatki, niosą różaniec i narzędzia męki Pańskiej. Białą procesją opiekują się katechetki.