Ruch Rodzin Nazaretańskich w liczbie 8 osób realizuje swoje powołanie do wspólnoty życia i pięknej miłości czerpiąc wzór ze Świętej Rodziny z Nazaretu i ukazuje taki styl życia innym rodzinom naszej parafii. Spotkania członków RRN odbywają się we środy po mszy św. wieczornej w sali katechetycznej.