1. Od dzisiejszej niedzieli aż do końca września nie ma mszy o godz. 10.30 oraz mszy w kaplicach (z wyjątkiem Jagłowa).
  2. W czasie wakacji spowiedź na mszy w niedzielę o 18.00 będzie przed liturgią.
  3. W przyszłą niedzielę o 10.30 w Jagłowie odpust NMP Królowej Pokoju.
  4. Intencja różańcowa na lipiec: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
  5. W 1. czwartek modlimy się o powołania kapłańskie.
  6. W 1. piątek i 1. sobotę nabożeństwa o 7.00 i 18.00.
  7. 26. sierpnia ks. Grzegorz obejmuje jako proboszcz parafię w Boguszewie. Pożegnanie ks. Grzegorza będzie w niedzielę 19 sierpnia podczas mszy o 12.00.
  8. Zapraszamy na pielgrzymki piesze na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Pielgrzymka do Częstochowy trwa od 30.07 do 12.08, pielgrzymka do Wilna od 16 do 25 sierpnia. Szczegóły na stronach internetowych pielgrzymek (www.pielgrzymka.net.pl oraz www.wilenska.bialystok.pl).