1. Intencja różańcowa na maj: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
  2. Dziś po mszy o 12.00 w spotkanie młodzieży, która pragnie w przyszłym roku przyjąć bierzmowanie.
  3. Dziękujemy mieszkańcom ul. Gruntowej, Polnej i Zielonej za posprzątanie świątyni.
  4. W czwartek po mszy wieczornej spotkanie wspólnoty dorosłych.
  5. Od piątku rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
  6. W niedzielę za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  7. W przyszłą niedzielę podczas mszy o 10.30 będzie I rocznica Komunii świętej.
  8. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w niedziele i uroczystości po mszy o 9.00, w pozostałe dni po mszy o 18.00. Zachęcamy także do wspólnej modlitwy w domach, przy kaplicach czy krzyżach we wsiach.
  9. Dziecięco-młodzieżowe majowe rowerowe będzie we wszystkie poniedziałki maja. O godz. 18.30 spod plebanii wyjazd na wspólne nabożeństwo majowe. Zaproszeni są wszyscy, ale szczególnie dzieci i młodzież.