1. Intencja różańcowa na sierpień: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
  2. Zapraszamy na pielgrzymkę rowerową do Kaplicy Matki Bożej w Dolistowie (Bocianek). Wyjazd w sobotę o 9.00 spod plebanii.