1. W czwartek zapraszamy na całodzienną adorację, która może stać się dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za łaski otrzymane w 2021 roku.
  2. W piątek nabożeństwo dziękczynne będzie przed mszą o 18.00 około 17.45.
  3. Metropolita Białostocki udziela dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia. Wszyscy korzystający z dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji misji (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.
  4. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok. Msze o 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00. Jest to dzień modlitwy o pokój na świecie.
  5. W 1. sobotę miesiąca nabożeństwo po mszy o 7.00.