1. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień świętości życia. Msze o 7.00, 9.00, 10.30 (dodatkowa msza) i 18.00.
 2. W piątek o 17.30 zapraszamy na drogę krzyżową.
 3. W następną niedzielę będą dodatkowe msze o godz. 8.00 i 13.00.
 4. Zachęcamy do nabywania paschałków Caritas na liturgię Wigilii Paschalnej. Cena 9 zł.
 5. Do kosza przy ołtarzu św. Antoniego możemy składać żywność i środki czystości dla ubogich.
 6. Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą.
  Odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach.
  By otrzymać odpust należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”.
  Penitencjaria Apostolska udziela pod tymi samymi warunkami odpustu zupełnego tym wiernym, którzy będą modlić się w intencji ustania epidemii i umocnienia tych, którzy cierpią z jej powodu oraz w intencji zbawienia wiecznego zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem.