1. Intencja różańcowa na grudzień: Za młodzież, aby trwała przy Chrystusie.
  2. Zachęcamy do udziału w roratach. Msze roratnie w środy i soboty o 18.00. Na roraty dzieci przynoszą lampiony. Dzieci tradycyjnie otrzymają pamiątki uczestnictwa w roratach.
  3. W 1. czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
  4. W czwartek spotkanie wspólnoty dorosłych po mszy wieczornej w kościele.
  5. W 1. piątek i 1. sobotę nabożeństwa o 7.00 i 18.00.
  6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na mszę św. o 10.30 zapraszamy dzieci klas III wraz z rodzicami. Podczas mszy św. zostaną poświęcone medaliki Niepokalanej oraz nastąpi zawierzenie Matce Bożej.
  7. Przy ołtarzu św. Antoniego został ustawiony kosz, do którego możemy składać produkty żywnościowe o przedłużonym terminie ważności oraz środki czystości dla potrzebujących.
  8. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w świece wigilijne, z których dochód jest przeznaczony na pomoc potrzebującym dzieciom w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy. Minimalna ofiara za świece to 8 zł za małą i 15 zł za dużą świecę.
  9. W przyszłą niedzielę Caritas parafialna będzie sprzedawać ręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym.
  10. Burmistrz Suchowoli oraz Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają osoby samotne, ubogie i potrzebujące z terenu Gminy Suchowola na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w czwartek 19 XII. Spotkanie rozpocznie Msza w kościele w Suchowoli o godz. 16.00. Następnie zapraszamy do sali Płomyk na wieczerzę połączoną ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Kultury do poniedziałku 16 XII.
  11. W niedzielę za tydzień kazania będzie głosić ks. Andrzej Grajewski, który obecnie pracuje na misjach w Grecji. Ks. Andrzej był uczniem naszego liceum a ukończył je 20 lat temu. Po mszach będzie zbierać ofiary na swoją placówkę misyjną.