1. Po mszy świętej można otrzymać błogosławieństwo przez przyczynę św. Błażeja – patrona w chorobach gardła.
  2. W czwartek po mszy wieczornej spotkanie wspólnoty dorosłych w domu parafialnym.
  3. W piątek spotkanie oazowe dla młodzieży po mszy wieczornej w domu parafialnym
  4. Intencja różańcowa na luty: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.