1. Dziś po mszy zbiórka do puszek na Caritas parafialną.
 2. Intencja różańcowa na październik: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
 3. Szczególnie w październiku zachęcamy do modlitwy różańcowej w rodzinach. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie po mszy wieczornej, w niedziele po mszy o 9.00. Zachęcamy do uczestnictwa w różańcu także młodzież i dzieci. Dzieci uczestniczące w nabożeństwie różańcowym w kościele otrzymują plansze i każdego dnia obrazek-naklejkę.
 4. Jutro około 13.00 Seminarium Duchowne przyjedzie po dary – płody rolne: ziemniaki, zboże, warzywa, owoce, itp. Prosimy o dostarczenie darów w poniedziałek rano do garażu przy plebanii.
 5. W czwartek nie będzie całodziennej adoracji. Zapraszamy do świątyni na adorację w piątek, sobotę i niedzielę, w czasie 40-godzinnego nabożeństwa.
 6. Do sprzątania kościoła w czwartek o 10.00 zapraszamy mieszkańców Bachmackich Kolonii.
 7. W czwartek po mszy wieczornej w domu parafialnym spotkanie wspólnoty dorosłych.
 8. Zapraszamy na 40-godzinne nabożeństwo, które przeżywać będziemy od piątku do niedzieli. Homilie głosić będzie ks. Bogusław Urban – proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi w Sokółce. W piątek i sobotę msze o 7.00, 9.00, 12.00 i 18.00, w niedzielę wg porządku niedzielnego. W niedzielę po 9.00 procesja eucharystyczna. Zachęcamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu we wszystkie dni 40-godzinnego nabożeństwa. Serdecznie zapraszamy.
 9. Ze względu na 40-godzinne nabożeństwo w przyszłą niedzielę nie będzie mszy w kaplicy w Rutkowszczyźnie.
 10. W sobotę na mszę o 12.00 zapraszamy dzieci klas III szkoły podstawowej wraz z rodzicami. Po mszy zostaną poświęcone a następnie wręczone dzieciom różańce.
 11. W sobotę o 16.30 na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu zaprasza wspólnota dorosłych.
 12. W przyszłą niedzielę Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w modlitwach o nauczycielach.
 13. Za tydzień po mszach zbierane będą ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 14. Zapraszamy na spektakl muzyczny pt. „Droga do wolności”, który będzie w przyszłą niedzielę o 13.00 w sali kina Kometa w Suchowoli. W programie również podsumowanie konkursu poetyckiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wstęp wolny.
 15. Informujemy, że Stolica Apostolska wydała dekret podnoszący kościół św. Rocha w Białymstoku do rangi Bazyliki Mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpi podczas mszy odprawianej przez Nuncjusza w kościele św. Rocha w niedzielę 14.X o godz. 11.00.